Giới thiệu Luật thuế tại Việt Nam

Luật thuế tại Việt Nam là?

binhduong360.top chia sẻ Luật Quản lý thuế là văn bản pháp luật quan trọng, quy định toàn diện về quản lý thuế tại Việt Nam. Luật này bao gồm các quy định về:

 • Đối tượng nộp thuế: Bao gồm tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Loại thuế: Việt Nam áp dụng nhiều loại thuế khác nhau, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,…
 • Căn cứ tính thuế: Mỗi loại thuế sẽ có căn cứ tính thuế riêng, ví dụ như doanh thu, lợi nhuận, giá trị hàng hóa, dịch vụ,…
 • Mức thuế: Mức thuế đối với từng loại thuế được quy định cụ thể trong luật thuế.
 • Thủ tục hành chính thuế: Bao gồm các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế,…
 • Quản lý thuế: Bao gồm các hoạt động thanh tra thuế, kiểm tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế,…
 • Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế: Quy định các hành vi vi phạm và mức xử phạt tương ứng.

Luật Quản lý thuế hiện hành được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 14/2020/QH14 ngày 18/11/2020.

Ngoài Luật Quản lý thuế, còn có nhiều văn bản pháp luật khác hướng dẫn thi hành luật này, bao gồm:

 • Nghị định của Chính phủ;
 • Thông tư của Bộ Tài chính;
 • Quyết định của Tổng cục Thuế.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Nội dung chính về Luật Thuế

Luật Thuế là một hệ thống các quy định pháp luật nhằm quản lý hoạt động thu thuế, bao gồm:

 1. Các loại thuế:
 • Luật Thuế quy định các loại thuế, phí, lệ phí bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Mỗi loại thuế được quy định cụ thể về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục hành chính…
 1. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế:
 • Người nộp thuế có quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể trong Luật Thuế.
 • Người nộp thuế có quyền được biết thông tin về thuế, được hưởng các ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.
 • Người nộp thuế có nghĩa vụ khai báo, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của pháp luật.
 1. Quản lý thuế:
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý thuế bao gồm các hoạt động: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, thanh tra thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế…
 1. Giải quyết tranh chấp về thuế:
 • Người nộp thuế có quyền khiếu nại, tố cáo về thuế nếu có vi phạm pháp luật về thuế.
 • Tranh chấp về thuế được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp hành chính.

Ngoài ra, Luật Thuế còn quy định về:

 • Các biện pháp khuyến khích nộp thuế
 • Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật Thuế
 • Hợp tác quốc tế về thuế

Lưu ý:

 • Luật Thuế là một văn bản pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng đến mọi tổ chức, cá nhân.
 • Do vậy, cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Thuế để góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Một số luật thuế quan trọng

 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12
 • Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Một số lưu ý khi tìm hiểu về luật thuế:

 • Luật thuế là một văn bản pháp luật phức tạp, do vậy bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế nếu có bất kỳ thắc mắc nào.
 • Các văn bản pháp luật về thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, do vậy bạn cần cập nhật thông tin thường xuyên.

Bài viết nên xem: Luật dân sự là? Những nhu cầu như nào cần tư vấn pháp luật chất lượng vip ?

Kết Luận:

Tóm lại, Luật Thuế là một hệ thống các quy định pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng đến mọi tổ chức, cá nhân. Do vậy, cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Thuế để góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật thuế tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *