Luật Doanh nghiệp là gì? những vấn đề cần tư vấn Luật Doanh nghiệp đáng lựa chọn ?

Luật Doanh nghiệp là gì?

Luật Doanh nghiệp là văn bản pháp luật quan trọng, quy định về các quyền, nghĩa vụ, hoạt động của doanh nghiệp, cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. binhduong360.top chia sẻ Luật này tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập, hoạt động, và giải thể doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Nội dung chính của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

 • Quy định chung về doanh nghiệp: định nghĩa, phân loại, nguyên tắc hoạt động, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Thành lập doanh nghiệp: thủ tục thành lập, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty.
 • Vốn doanh nghiệp: hình thức góp vốn, quản lý và sử dụng vốn doanh nghiệp.
 • Cổ đông, thành viên: quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên.
 • Cơ quan quản lý doanh nghiệp: hội đồng quản trị, ban giám đốc, giám đốc.
 • Hoạt động doanh nghiệp: các ngành nghề kinh doanh, kế toán, tài chính, lao động, thuế…
 • Giải thể doanh nghiệp: thủ tục giải thể, thanh toán tài sản, xử lý nợ.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Luật này áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp như:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Nhóm công ty

Quy định chung về doanh nghiệp:

  • Khái niệm doanh nghiệp
  • Nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp
  • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
  • Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp hiện hành là Luật số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Ngoài Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm:

 • Luật Đầu tư
 • Luật Doanh nghiệp nhà nước
 • Luật Hợp tác xã
 • Bộ luật Dân sự
 • Bộ luật Lao động
 • Luật Thuế

Những vấn đề cần tư vấn Luật doanh nghiệp:

 1. Thành lập doanh nghiệp:
 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.
 • Tìm hiểu thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Soạn thảo điều lệ công ty.
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ và nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 1. Hoạt động doanh nghiệp:
 • Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh.
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế.
 • Giải đáp thắc mắc về thuế, kế toán, lao động.
 • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp.
 • Giải quyết tranh chấp kinh doanh.
 1. Thay đổi thông tin doanh nghiệp:
 • Thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.
 • Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi thành viên, cổ đông doanh nghiệp.
 1. Giải thể doanh nghiệp:
 • Tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Thanh toán tài sản, xử lý nợ.
 • Hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp cần được tư vấn luật. Doanh nghiệp có thể lựa chọn tư vấn luật với luật sư hoặc các tổ chức tư vấn luật uy tín để được hỗ trợ tốt nhất.

Lưu ý: Luật Doanh nghiệp thường xuyên được sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin luật mới để đảm bảo hoạt động tuân thủ pháp luật.

Bài viết nên xem: Tư Vấn Luật Hôn Nhân nên xem

Luật Doanh nghiệp thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, bạn cần cập nhật thông tin mới nhất về Luật Doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *